top of page

Lilliput Kid Cafe

FMCG

CASE STUDY

I'm a paragraph. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store and collect data for your site.

Image by Rostyslav Savchyn
Mục tiêu

Tạo nền tảng phát triển vững chắc

Ngoài việc đẩy mạnh các kênh phân phối đại lý, Madam Thu muốn đầu tư và mở rộng kênh bán hàng online với mục tiêu tự chủ một kênh bán lẻ và xây dựng thương hiệu, tạo nền tảng phát triển vững chắc cho tương lai.

Vấn đề

Hoạt động marketing tốn kém và thiếu hiệu quả

Đã thực hiện các hoạt động marketing khá lâu nhưng chưa mang lại hiệu quả về doanh số

Tỷ lệ CPR (Cost per revenue) cao, nếu không cải thiện được tỷ lệ này thì hoạt động kinh doanh sẽ gặp khó khăn. 

Giải pháp

Kết hợp triển khai đa dạng các hoạt động

Tạo chiến lược nội dung và quản lý Fanpage để tăng nhận diện về thương hiệu và sản phẩm, đồng thời giúp gia tăng hiệu quả bán hàng.

Quản lý phần chạy marketing, bao gồm:

  • Thiết lập lại cấu trúc tài khoản ads

  • Mở rộng kênh marketing, lên kế hoạch sử dụng ngân sách quảng cáo từng tháng

  • Tối ưu hằng ngày để đạt hiệu quả doanh số

Kết quả

Hiệu quả bán hàng tăng trưởng ổn định

Tỷ lệ CPR (Cost per revenue) giảm

19,75%

Tổng doanh số online sau 1 tháng tăng

40%

Số lượng người inbox tư vấn và mua hàng tăng đến

5300

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

123K

Dịch vụ đã sử dụng

Performance Marketing

Giải pháp performance marketing thuê ngoài hiệu quả và linh hoạt

Facebook

Marketing

Triển khải Facebook Marketing bài bản, hiệu quả với chi phí phù hợp

Content Gallery

bottom of page