CASE STUDY: A'MINT VIETNAM

Giới thiệu

Công ty TNHH MTV Madam Thu là một trong những doanh nghiệp tiên phong chuyên cung cấp các sản phẩm Ngũ cốc chất lượng hoàn toàn từ nguyên liệu chuẩn organic - xanh - sạch. Ngoài việc đẩy mạnh các kênh phân phối đại lý,  Madam Thu muốn đầu tư và mở rộng kênh bán hàng online với mục tiêu tự chủ một kênh bán lẻ và xây dựng thương hiệu, tạo nền tảng phát triển vững chắc cho tương lai.

DỊCH VỤ ĐÃ SỬ DỤNG

LĨNH VỰC

FMCG

Vấn đề

  • Đã thực hiện các hoạt động marketing khá lâu nhưng chưa mang lại hiệu quả về doanh số

  • Tỷ lệ CPR (Cost per revenue) cao, nếu không cải thiện được tỷ lệ này thì hoạt động kinh doanh sẽ gặp khó khăn. 

Giải pháp

  • Tạo chiến lược nội dung và quản lý Fanpage để tăng nhận diện về thương hiệu và sản phẩm, đồng thời giúp gia tăng hiệu quả bán hàng.

  • Quản lý phần chạy marketing, bao gồm: thiết lập lại cấu trúc tài khoản ads, mở rộng kênh marketing, lên kế hoạch sử dụng ngân sách quảng cáo từng tháng, tối ưu hằng ngày để đạt hiệu quả doanh số.

Kết quả

  • Tỷ lệ CPR (Cost per revenue) giảm từ 31.75% còn 12%

  • Tổng doanh số online tăng 40% sau 1 tháng và tiếp tục tăng đều qua các tháng

  • Sau 6 tháng thực hiện hoạt động marketing, Optimus mang về hơn 5,300 người inbox tư vấn hỏi mua sản phẩm