CASE STUDY: Lune Production

Giới thiệu

Lune Production là công ty sản xuất các show nổi tiếng đã lưu diễn trên khắp thế giới như: À Ố show, Làng Tôi, Teh Dar, Sương Sớm.

Ngoài các hoạt động bán vé offline truyền thống, Lune muốn dần tăng tỉ trọng đóng góp của kênh online thông qua nỗ lực chính là xây dựng và bán vé trực tiếp qua Website.

Dịch vụ đã sử dụng

Lĩnh vực

Giải trí, Du lịch

Vấn đề

 • Website hoạt động đã lâu, gặp nhiều vấn đề về UI/UX và hiệu năng nhưng chưa có nhân sự chuyên môn để phân tích và cải thiện

 • Cách bố trí thông tin trên website chưa hợp lý, dẫn đến việc khách hàng có thể phải thao tác nhiều để tìm được show diễn muốn xem   

 • Cấu trúc và user flow không đồng nhất giữa Mobile và Desktop  

 • Chưa tương thích nhiều thiết bị

 • Tỷ lệ conversion rate trên mobile (iOS) thấp bất thường

Giải pháp

 • Review Structure and checkout flow trên các thiết bị (Mobile + Desktop)

  • Cấu trúc website (header, footer, URL structure)

  • Liên kết hiện tại giữa các trang

  • Check out flow

 • Đề xuất chỉnh sửa về mặt UI/UX để tăng conversion rate của website

 • Tối ưu nội dung

  • Đề xuất thay đổi về cấu trúc bài viết

  • Research keywords, bổ sung nội dung và tính năng để thuyết phục người đọc mua vé show diễn

Kết quả

 • Conversion rate toàn website tăng 25%

 • Conversion rate trên hệ điều hành iOS tăng 160%.