top of page
business planning

CHIẾN LƯỢC MARKETING

Phân tích sản phẩm

Nghiên cứu thị trường

Lập kế hoạch marketing cụ thể cho 6 tháng

20,000,000 vnđ

THIẾT KẾ LANDING PAGE

Tư vấn giải pháp

Đề xuất UI/UX

Xây dựng landing page hoàn chỉnh

5,000,000 vnđ

CHẠY QUẢNG CÁO (GOOGLE, FACEBOOK...)

Phạm vi công việc

Lên kế hoạch marketing

Tạo và tối ưu quảng cáo

Báo cáo hiệu quả, phân tích insight

Chi phí: tính trên mức ngân sách quảng cáo hàng tháng, quy định theo bảng bên.

Kênh quảng cáo

Google, Facebook, Instagram, Zalo, Linkedin

Tiki, Lazada, Shopee

Budget
Management Fee
From 20 million to < 40 million
8,000,000
From 40 million to < 100 million
20% * budget
From 100 million to < 200 million
17% * budget
From 200 million to < 500 million
15% * budget
From 500 million to < 1 billion
12% * budget
From 1 billion
10% * budget
Ngân sách
% Phí quản lý
Từ 20 - dưới 40 triệu
8,000,000
Từ 40 - dưới 100 triệu
20% * ngân sách
Từ 100 - dưới 200 triệu
17% * ngân sách
Từ 200 - dưới 500 triệu
15% * ngân sách
Từ 500 triệu - dưới 1 tỷ
12% * ngân sách
Từ 1 tỷ
10% * ngân sách

NỘI DUNG FANPAGE

Tạo nội dung

Lên kế hoạch nội dung cụ thể cho từng tháng và viết post hoàn chỉnh

Đăng post lên Fanpage

Phân tích và đề xuất hướng tối ưu nội dung các tháng tiếp theo

Thiết kế banner

Tạo thông điệp banner

Lên ý tưởng và thiết kế banner

Gói 9,000,000 vnđ

12 post + 12 banner

Gói 6,000,000 vnđ

8 post + 8 banner

Nếu chỉ chọn dịch vụ Tạo nội dung, chi phí giảm 50%
Thiết kế banner lẻ: 400,000/banner.

NỘI DUNG WEBSITE

Bài SEO cơ bản (dưới 500 từ)

Lên kế hoạch từ khóa

Tạo các bài viết có nội dung tư vấn, tin tức liên quan đến ngành, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

Bài SEO chuyên sâu (500 - 1000 từ)

Lên kế hoạch từ khóa

Tạo các bài viết có nội dung phân tích sâu về ngành, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

200,000 vnđ/bài

500,000 vnđ/bài

TỰ ĐỘNG HÓA

Phạm vi công việc

Tư vấn xây dựng, tối ưu quy trình

Tư vấn chọn app & thiết kế luồng tự động hóa

Xây dựng & triển khai

Bàn giao sản phẩm & hướng dẫn sử dụng

Bảo hành 1 tháng sau khi bàn giao

Chi phí

  • Chi phí được tính theo số giờ thực hiện

  • Tùy vào yêu cầu của KH, Optimus sẽ ước tính số giờ thực hiện

  • Chi phí mỗi giờ: 400,000đ (chưa bao gồm VAT)

bottom of page