Dịch vụ marketing

Image by Campaign Creators

Chiến lược marketing

Phạm vi công việc

Phân tích sản phẩm

Nghiên cứu thị trường

Lập kế hoạch marketing cụ thể cho 6 tháng

Chi phí

20,000,000 VNĐ

Image by Tim Bennett

Facebook content

Phạm vi công việc

Lên chiến lược nội dung

Viết 15 bài hoàn chỉnh/tháng

Thiết kế chương trình mỗi tháng

Báo cáo hiệu quả nội dung

Chi phí

8,000,000 VNĐ/tháng

Image by Carlos Muza

Performance marketing

Phạm vi công việc

Phân bổ ngân sách

Thực hiện chạy quảng cáo

Đề xuất tối ưu

Báo cáo hiệu quả

Kênh quảng cáo

Google Ads

Facebook Ads

Instagram Ads

Zalo

Linkedin

Phí quản lý

Dựa trên ngân sách quảng cáo hàng tháng:

Từ 20 - dưới 40 triệu: 8 triệu

Từ 40 - dưới 100 triệu: 20%

Từ 100 - dưới 200 triệu: 17%

Từ 200 - dưới 500 triệu: 15%

Từ 500 - dưới 1 tỷ: 12%

Từ 1 tỷ trở lên: 10%

photo-1561070791-2526d30994b5.jpeg

Dịch vụ đi kèm

Thiết kế banner

Thiết kế banner: 400.000 VNĐ/banner

Đổi kích thước banner: 100.000 VNĐ/banner

Zalo, Instagram

​Viết nội dung: Thêm 3.000.000 VNĐ/tháng/kênh

15 story (IG) hoặc 15 bài viết Zalo (sử dụng nội dung từ post FB)

Thiết kế website

Website dùng theme có sẵn

Từ 20,000,000

VNĐ

Chi tiết
Website tùy chỉnh giao diện

Từ 75,000,000

VNĐ/tháng

Website xây dựng từ đầu

Liên hệ

.

Chức năng
Website sử dụng theme có sẵn
Website tùy chỉnh giao diện
Website code từ đầu
Kết nối tên miền
✔︎
✔︎
✔︎
Tích hợp SEO, email marketing, tracking
✔︎
✔︎
✔︎✔︎
Tư vấn cách viết nội dung SEO
✔︎
✔︎
✔︎
Đặt hàng online
✔︎
✔︎
Tích hợp ERP, CRM
✔︎
✔︎✔︎
Tùy chỉnh giao diện
✔︎
✔︎✔︎
Bổ sung tính năng
✔︎
✔︎✔︎
Title
Website with available theme
Customized website
Website code from scratch