FACEBOOK MARKETING

Triển khai Facebook marketing bài bản, hiệu quả với chi phí phù hợp

advertising (1).png

Tạo nội dung

4.500.000

VNĐ

8 bài /tháng

advertising.png
advertising (1).png

Tạo nội dung

8.000.000

VNĐ

15 bài /tháng

advertising.png

Facebook Ads

VNĐ

Từ 8.000.000

/tháng

 

Tạo nội dung Fanpage

Chiến lược nội dung

Xác định giọng điệu truyền thông và các chủ đề nội dung phù hợp, lên kế hoạch nội dung cụ thể cho từng tháng

Viết nội dung chi tiết

Lên ý tưởng và viết 15 post hoàn chỉnh/tháng (8 triệu) hoặc 8 post hoàn chỉnh/tháng (4,5 triệu)

Báo cáo

Phân tích hiệu quả nội dung mỗi tháng và đề xuất các thay đổi để tối ưu hiệu quả fanpage

Chương trình

Thiết kế các chương trình, hoạt động mỗi tháng trên Facebook

 

Chạy Facebook Ads

Lên kế hoạch

Phân bổ ngân sách

​Ước lượng số lead/doanh số đạt được

Báo cáo

Báo cáo mỗi ngày về chi phí, hiệu quả

Phân tích insight mỗi tháng để tối ưu cách viết nội dung, thiết kế banner, chọn tập khách hàng

Tối ưu

A/B testing các thông điệp, banner, tập khách hàng khác nhau

Phân tích dữ liệu, tối ưu hiệu quả marketing (ROI)

Phí dịch vụ

Dựa tên % ngân sách quảng cáo mỗi tháng

Lưu ý: Phí dịch vụ tối thiểu 8 triệu/tháng

Advertising budget
Management Fee
From 20 million to < 40 million
8,000,000
From 40 million to < 100 million
20% * budget
From 100 million to < 200 million
17% * budget
From 200 million to < 500 million
15% * budget
From 500 million to < 1 billion
12% * budget
From 1 billion
10% * budget
Ngân sách quảng cáo
Phí quản lý
Từ 20 - dưới 40 triệu
8,000,000
Từ 40 - dưới 100 triệu
20% * ngân sách
Từ 100 - dưới 200 triệu
17% * ngân sách
Từ 200 - dưới 500 triệu
15% * ngân sách
Từ 500 triệu - dưới 1 tỷ
12% * ngân sách
Từ 1 tỷ
10% * ngân sách

Dịch vụ đi kèm

4.png

THIẾT KẾ BANNER

  • Thiết kế banner: 400.000 VNĐ/banner

  • Đổi kích thước banner: 100.000 VNĐ/banner

instagram.png

ZALO, INSTAGRAM

  • Viết nội dung: Thêm 3.000.000 VNĐ/tháng/kênh

  • 15 story (IG) hoặc 15 bài viết Zalo (sử dụng nội dung từ post FB)

Các bước hợp tác

Khách hàng điền Briefing Form

Optimus phân tích yêu cầu, lên kế hoạch ngân sách và ước tính hiệu quả

2 bên thảo luận và chốt kế hoạch thực hiện

Ký hợp đồng

Triển khai theo kế hoạch đã chốt

FAQ

How does Optimus allocate budget and estimate campaign effectiveness?


Optimus will rely on information such as business model, product type, customer segment, the current needs of the business to consult on how to allocate the budget to bring the highest efficiency in terms of sales.Result estimation is calculated based on the average metrics of industry or product, benchmark data from Optimus customers
Is Optimus commited to KPIs?


After 1 month of testing to get historical data, Optimus will rely on it to commit KPIs every month
How do I track the effectiveness of marketing?


Optimus will create an automatically updated daily report, you can view indicators such as cost, interactions, comments, messages... Besides, Optimus will also need you to update the current sales status to evaluate marketing efficiency and have suitable adjustments. Through experience, we have found that the more data is updated, the better the optimization is

FAQ

How does Optimus allocate budget and estimate campaign effectiveness?


Optimus will rely on information such as business model, product type, customer segment, the current needs of the business to consult on how to allocate the budget to bring the highest efficiency in terms of sales.Result estimation is calculated based on the average metrics of industry or product, benchmark data from Optimus customers
Is Optimus commited to KPIs?


After 1 month of testing to get historical data, Optimus will rely on it to commit KPIs every month
How do I track the effectiveness of marketing?


Optimus will create an automatically updated daily report, you can view indicators such as cost, interactions, comments, messages... Besides, Optimus will also need you to update the current sales status to evaluate marketing efficiency and have suitable adjustments. Through experience, we have found that the more data is updated, the better the optimization is