top of page

FACEBOOK MARKETING

Triển khai Facebook marketing bài bản, hiệu quả với chi phí phù hợp

advertising (1).png

Tạo nội dung

4.500.000

VNĐ

8 bài /tháng

advertising.png
advertising (1).png

Tạo nội dung

8.000.000

VNĐ

15 bài /tháng

advertising.png

Facebook Ads

VNĐ

Từ 8.000.000

/tháng

Tạo nội dung

Tạo nội dung Fanpage

Chiến lược nội dung

Xác định giọng điệu truyền thông và các chủ đề nội dung phù hợp, lên kế hoạch nội dung cụ thể cho từng tháng

Viết nội dung chi tiết

Lên ý tưởng và viết 15 post hoàn chỉnh/tháng (8 triệu) hoặc 8 post hoàn chỉnh/tháng (4,5 triệu)

Báo cáo

Phân tích hiệu quả nội dung mỗi tháng và đề xuất các thay đổi để tối ưu hiệu quả fanpage

Chương trình

Thiết kế các chương trình, hoạt động mỗi tháng trên Facebook