Xây dựng hệ thống

đo lường và phân tích

Ở thời đại "dữ liệu là vàng", sử dụng dữ liệu để ra quyết định trở thành xu hướng ở các doanh nghiệp lớn, nhưng vẫn quá ít doanh nghiệp SME quan tâm đến việc ghi nhận và khai thác dữ liệu

Lợi ích của việc ghi nhận và khai thác dữ liệu
  • Đo đếm chính xác hiệu quả của các hoạt động marketing, giúp làm marketing dựa vào số liệu, giảm bớt sự cảm tính, chủ quan.

  • Kết hợp với việc thường xuyên thử nghiệm các thông điệp, kênh marketing, chương trình bán hàng khác nhau, có thể rút ra được nhiều insight hữu ích.

  • Cung cấp dữ liệu để quyết định những việc dài hạn: chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing.

 

  • Giúp nắm bắt hành vi của khách hàng trên website, từ đó tối ưu website để tăng tỉ lệ mua hàng

Để có thể phân tích dữ liệu, trước tiên bạn cần ghi nhận đầy đủ và chính xác các dữ liệu cần thiết. Không đủ dữ liệu hoặc dữ liệu sai lệch có thể dẫn đến trì hoãn quyết định hoặc đưa ra quyết định sai lầm

Hệ thống đo lường

Cơ sở đưa ra quyết định thông minh

Sau khi có đầy đủ và chính xác dữ liệu, tiếp theo là cần phân tích để rút ra ý nghĩa từ những con số để đưa ra quyết định phù hợp 

Hệ thống phân tích

Trợ lý đắc lực cho doanh nghiệp