Xây dựng hệ thống đo lường

Giới thiệu

Để có thể phân tích dữ liệu, trước tiên bạn cần ghi nhận đầy đủ và chính xác các dữ liệu cần thiết. Không đủ dữ liệu hoặc dữ liệu sai lệch có thể dẫn đến trì hoãn quyết định hoặc đưa ra quyết định sai lầm 

Doanh nghiệp thường gặp các vấn đề sau
  • Hoàn toàn không có dữ liệu về hành vi của khách hàng trên website, cũng không biết đâu là những dữ liệu cần ghi nhận.

  • Có dữ liệu về lượt truy cập nhưng không biết kênh marketing nào tạo ra bao nhiêu doanh số.

  • Có ghi nhận được doanh số nhưng lệch quá nhiều so với số thực tế.

  • Có quá nhiều tracking code làm website bị chậm

Với kinh nghiệm thiết lập hệ thống đo lường cho nhiều website thương mại điện tử khác nhau với quy mô từ vài chục đến vài ngàn đơn hàng 1 ngày, Optimus sẽ giúp bạn thiết lập hệ thống đo lường 1 cách nhanh chóng và chuyên nghiệp

Giải pháp của Optimus

  1. Setup Google tag manager, Google analytics enhanced commerce, setup các goal funnel và các goal cần thiết khác 

  2. Tối ưu việc ghi nhận dữ liệu để giảm độ chênh lệch dữ liệu (nếu có) giữa doanh số Google analytics và doanh số thực tế

Phạm vi công việc

Thời gian: 4 tuần

  • Chênh lệch doanh thu giữa Google analytics và số thực tế ít hơn 5% 

  • Tỉ lệ trùng đơn hàng thấp hơn 1%

Cam kết

  • Bước 1 được thực hiện trong vòng 2 tuần đầu. Sau thời gian này là có dữ liệu về đơn hàng và doanh số ở mức tương đối.

  • Bước 2 sẽ được thực hiện trong 2 tuần tiếp theo. Bước này sẽ giúp giảm độ lệch dữ liệu đến mức thấp nhất, các dữ liệu chính xác này sẽ phục vụ cho các mục tiêu lâu dài sau này như lên chiến lược marketing, tối ưu website dựa trên các con số.