Xây dựng hệ thống phân tích

Giới thiệu

Sau khi có đầy đủ và chính xác dữ liệu, tiếp theo là cần phân tích để rút ra ý nghĩa từ những con số để đưa ra quyết định phù hợp

Doanh nghiệp thường gặp các vấn đề sau
 • Không có khái niệm gì về các dữ liệu thương mại điện tử 

 • Không biết sử dụng Google analytics 

 • Biết sử dụng Google analytics cơ bản, nhưng không biết phân tích khi gặp vấn đề thế nào 

 • Biết cách phân tích, nhưng việc thao tác để ra các biểu đồ cần thiết quá mất thời gian

Optimus từng vận hành thực tế nhiều website thương mại điện tử nên hiểu rất rõ có những vấn đề gì có thể phát sinh, cần những loại dữ liệu gì để theo dõi, phân tích và xử lý các vấn đề này.

Giải pháp của Optimus

 • Xây dựng dashboard, bao gồm:

  • General: Tổng quan về website, các kênh marketing 

  • Channel drilldown: Phân tích sâu hơn vào từng kênh marketing 

  • Audience: Phân tích về user tương tác với website (giới tính, độ tuổi, vị trí) 

  • Content: Mức độ tương tác của user với nội dung, mức độ tương tác ở từng danh mục nội dung 

  • Website performance: Hiệu năng website, bao gồm tổng quan và chi tiết trên các hệ điều hành, thiết bị 

 • Training cách sử dụng dashboard: Định nghĩa các chỉ số, cách đọc số, flow phân tích 

 • Maintain dashboard trong 1 năm: Sửa các lỗi phát sinh nếu có  

Phạm vi công việc

 • 1 tháng xây dựng 

 • 1 buổi training 

 • 1 năm maintain

Thời gian