top of page
mark-fletcher-brown-nN5L5GXKFz8-unsplash.jpg

CONTENT MARKETING

Xây dựng và thực thi chiến lược nội dung cho Fanpage, Website
nhằm mang lại hiệu quả marketing tối ưu nhất.

NỘI DUNG FANPAGE

Tạo nội dung

Lên kế hoạch nội dung cụ thể cho từng tháng và viết post hoàn chỉnh

Đăng post lên Fanpage

Phân tích và đề xuất hướng tối ưu nội dung các tháng tiếp theo

Thiết kế banner

Tạo thông điệp banner

Lên ý tưởng và thiết kế banner

Gói 9,000,000 vnđ

12 post + 12 banner

Gói 6,000,000 vnđ

8 post + 8 banner

Nếu chỉ chọn dịch vụ Tạo nội dung, chi phí giảm 50%
Thiết kế banner lẻ: 400,000/banner.

NỘI DUNG WEBSITE

Bài SEO cơ bản (dưới 500 từ)

Lên kế hoạch từ khóa

Tạo các bài viết có nội dung tư vấn, tin tức liên quan đến ngành, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

Bài SEO chuyên sâu (500 - 1000 từ)

Lên kế hoạch từ khóa

Tạo các bài viết có nội dung phân tích sâu về ngành, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

200,000 vnđ/bài

500,000 vnđ/bài

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Quảng cáo Facebook

Lên kế hoạch marketing

Tạo và tối ưu quảng cáo

Báo cáo hiệu quả, phân tích insight

Chi phí: tính trên mức ngân sách quảng cáo hàng tháng, quy định theo bảng bên.

Title
% Phí quản lý
Từ 20 - dưới 40 triệu
8,000,000
Từ 40 - dưới 100 triệu
20% * ngân sách
Từ 100 - dưới 200 triệu
17% * ngân sách
Từ 200 - dưới 500 triệu
15% * ngân sách
Từ 500 triệu - dưới 1 tỷ
12% * ngân sách
Từ 1 tỷ
10% * ngân sách
Title
Management Fee
From 20 million to < 40 million
8,000,000
From 40 million to < 100 million
20% * budget
From 100 million to < 200 million
17% * budget
From 200 million to < 500 million
15% * budget
From 500 million to < 1 billion
12% * budget
From 1 billion
10% * budget
bottom of page