mark-fletcher-brown-nN5L5GXKFz8-unsplash.jpg

CONTENT MARKETING

Xây dựng và thực thi chiến lược nội dung cho Fanpage, Website
nhằm mang lại hiệu quả marketing tối ưu nhất.

NỘI DUNG FANPAGE

Tạo nội dung

Lên kế hoạch nội dung cụ thể cho từng tháng và viết post hoàn chỉnh

Đăng post lên Fanpage

Phân tích và đề xuất hướng tối ưu nội dung các tháng tiếp theo

Thiết kế banner

Tạo thông điệp banner

Lên ý tưởng và thiết kế banner

Gói 9,000,000 vnđ

12 post + 12 banner

Gói 6,000,000 vnđ

8 post + 8 banner

Nếu chỉ chọn dịch vụ Tạo nội dung, chi phí giảm 50%
Thiết kế banner lẻ: 400,000/banner.

NỘI DUNG WEBSITE

Bài SEO cơ bản (dưới 500 từ)

Lên kế hoạch từ khóa

Tạo các bài viết có nội dung tư vấn, tin tức liên quan đến ngành, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

Bài SEO chuyên sâu (500 - 1000 từ)

Lên kế hoạch từ khóa

Tạo các bài viết có nội dung phân tích sâu về ngành, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

200,000 vnđ/bài

500,000 vnđ/bài

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Quảng cáo Facebook

Lên kế hoạch marketing

Tạo và tối ưu quảng cáo

Báo cáo hiệu quả, phân tích insight

Chi phí: tính trên mức ngân sách quảng cáo hàng tháng, quy định theo bảng bên.

Title
% Phí quản lý
Từ 20 - dưới 40 triệu
8,000,000
Từ 40 - dưới 100 triệu
20% * ngân sách
Từ 100 - dưới 200 triệu
17% * ngân sách
Từ 200 - dưới 500 triệu
15% * ngân sách
Từ 500 triệu - dưới 1 tỷ
12% * ngân sách
Từ 1 tỷ
10% * ngân sách
Title
Management Fee
From 20 million to < 40 million
8,000,000
From 40 million to < 100 million
20% * budget
From 100 million to < 200 million
17% * budget
From 200 million to < 500 million
15% * budget
From 500 million to < 1 billion
12% * budget
From 1 billion
10% * budget

FAQ

Optimus phân bổ ngân sách và ước tính hiệu quả bằng cách nào?


Optimus sẽ dựa vào các thông tin như: mô hình kinh doanh, loại sản phẩm, phân khúc khách hàng, nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp để tư vấn cách phân bổ ngân sách đem lại hiệu quả cao nhất về mặt doanh số. Các ước lượng về kết quả của Optimus dựa vào các chỉ số trung bình của ngành hoặc của sản phẩm, tập khách hàng tương tự mà Optimus từng chạy trước đây.
Optimus có cam kết hiệu quả không?


Sau 1 tháng chạy thử để có dữ liệu lịch sử, Optimus sẽ dựa vào đó để cam kết KPI mỗi tháng.
Làm sao tôi theo dõi được hiệu quả của marketing?


Khi bắt đầu chạy marketing, Optimus sẽ tạo 1 báo cáo được tự động cập nhật mỗi ngày, bạn có thể xem các chỉ số như: chi phí, số tương tác, số comment, số inbox... Ngoài ra Optimus cũng sẽ nhờ bạn cập nhật tình hình doanh số thực tế để nắm được hiệu quả marketing và có điều chỉnh hợp lý. Kinh nghiệm cho thấy việc cập nhật với nhau càng liên tục thì việc tối ưu càng hiệu quả và return on investment càng cao.

FAQ

How does Optimus allocate budget and estimate campaign effectiveness?


Optimus will rely on information such as business model, product type, customer segment, the current needs of the business to consult on how to allocate the budget to bring the highest efficiency in terms of sales.Result estimation is calculated based on the average metrics of industry or product, benchmark data from Optimus customers
Is Optimus commited to KPIs?


After 1 month of testing to get historical data, Optimus will rely on it to commit KPIs every month
How do I track the effectiveness of marketing?


Optimus will create an automatically updated daily report, you can view indicators such as cost, interactions, comments, messages... Besides, Optimus will also need you to update the current sales status to evaluate marketing efficiency and have suitable adjustments. Through experience, we have found that the more data is updated, the better the optimization is