CHIẾN LƯỢC MARKETING

Đây có phải là vấn đề của bạn

Đối tác chỉ tư vấn truyền thông hoặc chỉ tập trung vào một số kênh marketing, không có chiến lược tổng thể cho tất cả các kênh hoặc các nền tảng (web, app).

Không có lộ trình triển khai để phù hợp với nhu cầu ngắn hạn cũng như đáp ứng mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Giải pháp của Optimus

Optimus hiểu rằng mỗi kênh marketing đều có điểm mạnh, điểm yếu, vai trò khác nhau (có kênh để tìm khách hàng mới, có kênh để giữ chân khách hàng cũ) và phù hợp với từng giai đoạn của doanh nghiệp.Về dài hạn, cần có chiến lược để tăng tỉ trọng đóng góp doanh số của những kênh có tính bền vững cao và chi phí thấp (như website, SEO, email marketing…).

Vì vậy, Optimus cung cấp giải pháp tổng thể, sử dụng, phối hợp 1 cách phù hợp các kênh để đáp ứng nhu cầu tăng doanh số ngắn hạn và tăng trưởng bền vững về dài hạn của doanh nghiệp.

Lưu ý: Chỉ nên làm chiến lược marketing nếu:
  • Có ngân sách trung bình từ 50 triệu/tháng

  • Có nhu cầu chạy marketing từ 2 kênh trở lên (các kênh marketing: Google, Facebook, Instagram, Zalo…)

Phạm vi công việc

​Phân tích sản phẩm

Tìm hiểu về sản phẩm, tình trạng hiện tại của công ty

research.png
Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu về ngành và

các đối thủ chính

planning.png
Lập kế hoạch marketing
cụ thể trong 6 tháng

Bao gồm

Khách hàng mục tiêu

Thông điệp truyền thông

Chọn kênh và chiến lược kênh

Lộ trình triển khai

​Ước tính chi phí và hiệu quả (doanh thu, đơn hàng)

clock.png
Thời gian thực hiện

2 tuần

expense.png
Chi phí

20 triệu

Demo chiến lược

Lưu ý: đây là chỉ là file demo, độ dài thực tế của chiến lược marketing gồm từ 50-100 slide.

Quy trình

Ký hợp đồng, thanh toán trước 50%

Nhận thông tin chi tiết về doanh nghiệp

Nghiên cứu thị trường

Xây dựng chiến lược

Trình bày chiến lược

Điều chỉnh theo góp ý của doanh nghiệp

Chốt chiến lược & nghiệm thu

Optimus sẽ lên chiến lược tổng thể, bao gồm tất cả các việc cần làm, chi phí, hiệu quả dự kiến.

Khi triển khai thực tế, doanh nghiệp có thể quyết định thực hiện 1 phần hay toàn bộ chiến lược, tự triển khai hoặc giao Optimus đều được.

Blog

FAQ

Optimus phân bổ ngân sách và ước tính hiệu quả bằng cách nào?


Optimus sẽ dựa vào các thông tin như: mô hình kinh doanh, loại sản phẩm, phân khúc khách hàng, nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp để tư vấn cách phân bổ ngân sách đem lại hiệu quả cao nhất về mặt doanh số. Các ước lượng về kết quả của Optimus dựa vào các chỉ số trung bình của ngành hoặc của sản phẩm, tập khách hàng tương tự mà Optimus từng chạy trước đây.
Optimus có cam kết hiệu quả không?


Sau 1 tháng chạy thử để có dữ liệu lịch sử, Optimus sẽ dựa vào đó để cam kết KPI mỗi tháng.
Làm sao tôi theo dõi được hiệu quả của marketing?


Khi bắt đầu chạy marketing, Optimus sẽ tạo 1 báo cáo được tự động cập nhật mỗi ngày, bạn có thể xem các chỉ số như: chi phí, số tương tác, số comment, số inbox... Ngoài ra Optimus cũng sẽ nhờ bạn cập nhật tình hình doanh số thực tế để nắm được hiệu quả marketing và có điều chỉnh hợp lý. Kinh nghiệm cho thấy việc cập nhật với nhau càng liên tục thì việc tối ưu càng hiệu quả và return on investment càng cao.
Khi nào thì tôi cần sử dụng dịch vụ Chiến lược marketing?


Sử dụng nếu bạn: • Có ngân sách trung bình từ 50tr/tháng • Có nhu cầu chạy marketing từ 2 kênh trở lên (các kênh marketing: Google, Facebook, Instagram, Zalo…)

FAQ

How does Optimus allocate budget and estimate campaign effectiveness?


Optimus will rely on information such as business model, product type, customer segment, the current needs of the business to consult on how to allocate the budget to bring the highest efficiency in terms of sales.Result estimation is calculated based on the average metrics of industry or product, benchmark data from Optimus customers
Is Optimus commited to KPIs?


After 1 month of testing to get historical data, Optimus will rely on it to commit KPIs every month
How do I track the effectiveness of marketing?


Optimus will create an automatically updated daily report, you can view indicators such as cost, interactions, comments, messages... Besides, Optimus will also need you to update the current sales status to evaluate marketing efficiency and have suitable adjustments. Through experience, we have found that the more data is updated, the better the optimization is
When do I need to use the Marketing Strategy service?


You can consider using Marketing Strategy service if: • Your monthly advertising budget is at least 50 milllion VND • You want to advertising on at least 2 marketing channels (Google, Facebook, Instagram, Zalo...)