top of page
Artboard.png

CASE STUDY

Công ty TNHH MTV Madam Thu là một trong những doanh nghiệp tiên phong chuyên cung cấp các sản phẩm Ngũ cốc chất lượng hoàn toàn từ nguyên liệu chuẩn organic - xanh - sạch. Ngoài việc đẩy mạnh các kênh phân phối đại lý,  Madam Thu muốn đầu tư và mở rộng kênh bán hàng online với mục tiêu tự chủ một kênh bán lẻ và xây dựng thương hiệu, tạo nền tảng phát triển vững chắc cho tương lai

Giới thiệu
Giải pháp marketing

Vấn đề

  • Đã thực hiện các hoạt động marketing khá lâu nhưng chưa mang lại hiệu quả về doanh số

  • Tỷ lệ CPR (Cost per revenue) cao, nếu không cải thiện được tỷ lệ này thì hoạt động kinh doanh sẽ gặp khó khăn.

Giải pháp content

  • Lên chiến lược nội dung phù hợp với mục tiêu phát triển của A'mint

  • Viết bài hàng tháng để tăng nhận diện về thương hiệu và sản phẩm, đồng thời giúp gia tăng hiệu quả bán hàng

  • Thực hiện report báo cáo phân tích nội dung hàng tháng để tối ưu hiệu quả cho fanpage

Giải pháp marketing

Quản lý phần chạy marketing, bao gồm:

  • Thiết lập lại cấu trúc tài khoản ads

  • Mở rộng kênh marketing

  • Lên kế hoạch sử dụng ngân sách quảng cáo từng tháng

  • Tối ưu hằng ngày để đạt hiệu quả doanh số

Vấn đề
Giải pháp content

Kết quả

Tỷ lệ CPR (Cost per revenue) giảm từ 31.75% còn

12%

Sau 1 tháng thực hiện marketing, tổng doanh số online tăng

40%

Sau 6 tháng thực hiện marketing, thu hút

5,300

người inbox hỏi tư vấn và mua sản phẩm

Kết quả
bottom of page