top of page
Image by Le Buzz

THIẾT KẾ LANDING PAGE

Kết hợp công nghệ và tư duy marketing,

tạo ra landing page tối ưu cho việc tăng doanh số

Giải pháp của Optimus

Tư vấn giải pháp

Tư vấn giải pháp xây dựng Landing Page đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng, với chi phí tối ưu nhất. 

Đề xuất UI/UX

Đề xuất UI/UX phù hợp với hành vi mua sắm sản phẩm thuộc lĩnh vực riêng của từng khách hàng.

Dịch vụ Marketing

Cung cấp dịch vụ Marketing để phát triển và khai thác tối đa giá trị của Landing Page, để Landing Page  trở thành 1 tài sản giá trị, mang lại doanh số ổn định và lâu dài cho khách hàng.

building landing page

5,000,000 vnđ

Sử dụng nền tảng Ladipage

Sử dụng theme có sẵn

Tạo nội dung landing page

Nhập liệu nội dung

Tích hợp livechat, hotline

Gắn code tracking Google Ads, Facebook

Cài đặt form đăng ký, chuyển data về Mail, Google Sheets, hệ thống CRM

Thời gian thực hiện 3-5 ngày

*Chi phí trên không bao gồm chi phí sử dụng nền tảng Ladipage

bottom of page