top of page
process automation

Dịch vụ tùy chỉnh Make.com

Optimus đã triển khai Make (Tên cũ Integromat) từ năm 2017, hiện là đối tác chính thức của Make tại Việt Nam.

Optimus có thế mạnh là hiểu sâu về quy trình của doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể tư vấn xây dựng và tối ưu quy trình trước khi triển khai bằng Make, giúp quy trình tự động của bạn thuận tiện cho cả người thực thi và người quản lý.

Make.com Silver Partner Badge

Phạm vi công việc & chi phí

Phạm vi công việc

Tư vấn xây dựng, tối ưu quy trình

Tư vấn chọn app & thiết kế luồng tự động hóa

Xây dựng & triển khai

Bàn giao sản phẩm & hướng dẫn sử dụng

Chi phí

  • Chi phí được tính theo số giờ thực hiện

  • Tùy vào yêu cầu của KH, Optimus sẽ ước tính số giờ thực hiện

Trải nghiệm tính năng
Tự động hóa trên Google Sheets

Demo dưới đây để giúp bạn hình dung 1 số tự động hóa có thể làm trên Google sheets bằng cách dùng Make.

  • Tự động gửi email và tạo lịch

  • Tự động tạo file, folder

  • Tự động gửi email và tạo lịch

  • Tự động tạo file, folder

Gửi yêu cầu thành công, file demo sẽ được gửi đến bạn trong ít phút!

Optimus cam kết không gửi email spam.

Demo
Nhập liệu tự động dựa vào nội dung email

Blog

bottom of page