top of page

case study: aeon Eshop

ÆON-Logo.svg.png

Giới thiệu

AEON là tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, gia nhập vào thị trường Việt Nam từ năm 2014 với hơn 4 trung tâm thương mại tại các thành phố lớn.

Ngoài kênh bán lẻ truyền thống, AEON muốn mở rộng thị phần thông qua kênh online với website là AeonEshop.

(https://aeoneshop.com)

DỊCH VỤ ĐÃ SỬ DỤNG

Performance marketing

Xây dựng hệ thống đo lường

LĨNH VỰC

Bán lẻ, Thương mại điện tử

Vấn đề

  • AEON đã làm việc với nhiều agency khác nhau nhưng hiệu quả marketing chưa đạt được kỳ vọng

  • Việc ghi nhận dữ liệu chưa được thực hiện đầy đủ, chính xác

Giải pháp

  • Optimus tiếp quản phần chạy marketing online, thiết lập lại các kênh từ đầu (thông điệp, đối tượng khách hàng, kỹ thuật chạy)

  • Rà soát toàn bộ tracking code và làm việc với team tech của Aeon để gắn lại cho chính xác

Kết quả

  • Số đơn hàng tăng 50% trong vòng 2 tháng, đóng góp 38% trên tổng số đơn hàng online của AEON

bottom of page