Về Optimus

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp khoảng 45% vào GDP, 31% vào tổng thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu việc làm. Mỗi năm tại Việt Nam có hơn 100 ngàn doanh nghiệp mới thành lập, nhưng cứ 10 doanh nghiệp mới thì lại có 9 doanh nghiệp rời thị trường.  

Nếu mỗi doanh nghiệp có sản phẩm tốt có thể tiếp tục phát triển thì sẽ tạo ra nhiều cơ hội lao động, giúp thúc đẩy thị trường và nền kinh tế Việt Nam đi lên.

Với tầm nhìn đó, Optimus mong muốn là một phần giúp các doanh nghiệp đưa đúng sản phẩm đến đúng người tiêu dùng có nhu cầu, thông qua các dịch vụ Marketing hiệu quả với chi phí hợp lý.

Đội ngũ Optimus

Optimus được thành lập tháng 3/2017, tuy là công ty trẻ nhưng có đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực marketing và thương mại điện tử.

Lê Phương Tùng

Chief Executive Officer

 • 8 years experience in Ecommerce 

 • Former Marketing Manager at Tiki

Trần Phương Thùy

Project Lead

 • 7 years experience in Ecommerce 

 • Former Content Team Lead & Social Marketing Specialist at Tiki 

 • Former Ecommerce Specialist at Vuivui (Thegioididong)

Huỳnh Nhựt Trí

Performance Marketing Lead

 • 6 years experience in Ecommerce 

 • Former Adwords & Adnetwork Executive at Tiki

Hoàng Ngọc

Ca Dao

Business Development Lead

 • 7 years experience in Ecommerce 

 • Former Assistant to Head of Merchandise / 

 • Former Partnership Manager / 

 • Former Branding Manager at Tiki