top of page

Về Optimus

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp khoảng 45% vào GDP, 31% vào tổng thu ngân sách và thu hút hơn 5 triệu việc làm. Mỗi năm tại Việt Nam có hơn 100 ngàn doanh nghiệp mới thành lập, nhưng cứ 10 doanh nghiệp mới thì lại có 9 doanh nghiệp rời thị trường.  

Nếu mỗi doanh nghiệp có sản phẩm tốt có thể tiếp tục phát triển thì sẽ tạo ra nhiều cơ hội lao động, giúp thúc đẩy thị trường và nền kinh tế Việt Nam đi lên.

Với tầm nhìn đó, Optimus mong muốn là một phần giúp các doanh nghiệp:

Đội ngũ Optimus

Optimus được thành lập tháng 3/2017, có đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực marketing, thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Lê Phương Tùng

CEO

  • 10 năm kinh nghiệm về Ecommerce, Marketing & Business Automation 

  • Ex-Tiki

Huỳnh Nhựt Trí

Marketing Director

  • 8 năm kinh nghiệm về Ecommerce, Performance Marketing 

  • ​Ex-Tiki

Hoàng Ngọc
Ca Dao

Business Development Lead

  • 9 năm kinh nghiệm về Ecommerce

  • ​Ex-Tiki

Văn Mỹ Duyên

Senior Marketing Executive

  • 4 năm kinh nghiệm về Performance Marketing

Phạm Đình Phương Thảo

Senior No-code Developer

  • 5 năm kinh nghiệm về triển khai Automation, CRM, Website

Trần Khánh Long

Zoho Solutions Lead

  • 10 năm kinh nghiệm về Ecommerce, Logistics, Quản lý dự án

  • Ex-Lazada, Tiki, GHN, BAEMIN

bottom of page