rpa-concept-with-blurry-hand-touching-screen.jpg

TỰ ĐỘNG HÓA

  • Optimus đã triển khai Integromat từ năm 2017, hiện là đối tác chính thức của Integromat tại Việt Nam.

  • Optimus có thế mạnh là hiểu sâu về quy trình của doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể tư vấn xây dựng và tối ưu quy trình trước khi triển khai bằng Integromat, giúp quy trình tự động của bạn thuận tiện cho cả người thực thi và người quản lý.

list.png

PHẠM VI CÔNG VIỆC & CHI PHÍ

Phạm vi công việc

Tư vấn xây dựng, tối ưu quy trình

Tư vấn chọn app & thiết kế luồng tự động hóa

Xây dựng & triển khai

Bàn giao sản phẩm & hướng dẫn sử dụng

Bảo hành 1 tháng sau khi bàn giao

Chi phí

  • Chi phí được tính theo số giờ thực hiện

  • Tùy vào yêu cầu của KH, Optimus sẽ ước tính số giờ thực hiện

  • Chi phí mỗi giờ: 400,000đ (chưa bao gồm VAT)

BLOG