top of page

CASE STUDY

Lune Production là công ty sản xuất các show nổi tiếng đã lưu diễn trên khắp thế giới như:

À Ố show, Làng Tôi, Teh Dar, Sương Sớm

Ngoài các hoạt động bán vé offline truyền thống, Lune muốn dần tăng tỉ trọng đóng góp của kênh online thông qua nỗ lực chính là xây dựng và bán vé trực tiếp qua Website

Giới thiệu

Website

Vấn đề

 • Website hoạt động đã lâu, gặp nhiều vấn đề về UI/UX và hiệu năng nhưng chưa có nhân sự chuyên môn để phân tích và cải thiện

 • Cách bố trí thông tin trên website chưa hợp lý, dẫn đến việc khách hàng có thể phải thao tác nhiều để tìm được show diễn muốn xem.    

 • Cấu trúc và user flow không đồng nhất giữa Mobile và Desktop  

 • Chưa tương thích nhiều thiết bị

 • Tỷ lệ conversion rate trên mobile (iOS) thấp bất thường

Giải pháp của Optimus

 • Review Structure and checkout flow trên các thiết bị (Mobile + Desktop)

  • Cấu trúc website (header, footer, URL structure)

  • Liên kết hiện tại giữa các trang

  • Check out flow

 • Đề xuất chỉnh sửa về mặt UI/UX để tăng conversion rate của website

 • Tối ưu nội dung: 

  • Đề xuất thay đổi về cấu trúc bài viết

  • Research keywords, bổ sung nội dung/tính năng để thuyết phục người đọc mua vé

Website
Vấn đề
Giải pháp
Giải pháp

Performance marketing

Vấn đề

 • Marketing online chỉ chạy cầm chừng, chưa khai thác hết tiềm năng của kênh online

 • Cần gia tăng tỉ trọng doanh số từ kênh online

 • Cần mở rộng tệp khách hàng mới

Giải pháp của Optimus

 • Lên chiến lược và thực hiện sáng tạo nội dung dựa trên các từ khóa về chủ đề du lịch được tìm kiếm nhiều như: nơi tham quan, thức ăn, khu vui chơi… tại các địa điểm có tổ chức show diễn của Lune nhằm xây dựng và tận dụng traffic SEO

 • Phối hợp SEM để đẩy từ các từ khóa trên về website nhằm quảng bá hình ảnh, thông tin show diễn đến khách du lịch cả trong và ngoài nước.

 • Đề xuất, gợi ý thực hiện các video về show diễn kết hợp với các chương trinh khuyến mãi hấp dẫn để thu hút và tiếp cận với nhiều người hơn bằng các kênh digital (Facebook, GDN).

Marketing
Vấn đề

Kết quả

Conversion rate toàn website tăng

25%

Conversion rate trên hệ điều hành iOS tăng

160%

Doanh số marketing online tăng trưởng

x3

Kết quả
bottom of page