top of page

Báo cáo doanh thu
tự động

cho GrabFood, ShopeeFood, Baemin, GoFood, BeFood

Tự động tổng hợp doanh thu bán hàng mỗi ngày từ nhiều chi nhánh, nhiều app vào 1 file duy nhất, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của quán.

banner (2).png

Vấn đề

​Bạn phải mở quá nhiều email mỗi ngày để xem doanh thu bán hàng trên app

Kế toán thì không cập nhật thường xuyên lại còn sai sót

Giải pháp

Tự động trích xuất dữ liệu bán hàng từ email và đưa vào file báo cáo

Cập nhật dữ liệu ngay khi có email báo cáo, thời gian chờ = 0

Cách thức hoạt động

flow short (1).png

Các bước sử dụng

flow 2.png

Dùng thử miễn phí

Chuyển tiếp email báo cáo doanh thu vào địa chỉ sau: 

Sao chép

drshexm5mx0ink6ai1kcbsr48ydtsefv@hook.eu1.make.com

Hệ thống sẽ khởi tạo file báo cáo gửi cho bạn và hướng dẫn bước tiếp theo

Lưu ý: Các email không phải báo cáo doanh thu sẽ bị bỏ qua và bạn sẽ không nhận được phản hồi nào từ Optimus

Bảng giá

Bạn có 30 email dùng thử miễn phí, sau đó chi phí sử dụng sẽ như sau:

Tên gói
Số email
Giá (đ)
Giá (đ) / Email
100
100
90,000
900
500
500
350,000
700 (-22%)
3K
3000
1,800,000
600 (-33%)
6K
6000
3,000,000
550 (-39%)
12K
12000
6,000,000
500 (-44%)

Khách hàng của chúng tôi

bottom of page