top of page
  • Trí Huỳnh

Google Analytics - Tạo tài khoản


Tạo tài khoản GA

Đăng ký tài khoản mới tại Google Analytics, điền các thông tin email + SĐT và nhập các thông tin sau:

  • Account level: Tên công ty

  • Property: Website công ty

  • URL: URL website công ty

  • Chọn lĩnh vực mà website đang hoạt động

Sau đó copy tracking ID để tiến hành cài đặt GA thông qua GTM


54 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
bottom of page