top of page
  • duyenvan

Hướng dẫn set up Mã số thuế trên Facebook Ads

Bắt đầu từ ngày 01/06/2022, quảng cáo Facebook (FB) tại Việt Nam sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) ở mức 5%. Điều này áp dụng cho các nhà quảng cáo có quốc gia 'Bán cho' trên địa chỉ doanh nghiệp hoặc cá nhân của họ được đặt là Việt Nam, chưa thêm Mã số thuế vào tài khoản quảng cáo Facebook và chưa xác nhận rằng họ là doanh nghiệp/ tổ chức/ hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký VAT tại Việt Nam. Các thông tin về việc thu thuế VAT 5% khi chạy quảng cáo trên Facebook: https://www.facebook.com/business/help/938907633499274


Tóm tắt vấn đề này nó chỉ là hình thức thu thuế của nhà nước. Hiểu đơn giản là:

Cách 1: Cập nhật mã số thuế vào tài khoản, thì FB không tính 5% VAT vào chi phí quảng cáo nữa. Doanh nghiệp tự thực hiện đóng thuế với cục thuế (hình thức này một số công ty áp dụng vì tiện cho kế toán hạch toán).

Cách 2: Không cập nhật mã số thuế vào tài khoản, thì FB tự động cộng thêm 5% VAT vào chi phí chạy quảng cáo luôn (hình thức này một số doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh muốn dùng hơn để đơn giản các bước).

Cách xác nhận là doanh nghiệp / tổ chức đã đăng ký VAT tại Việt Nam và thêm Mã số thuế như sau:

Bước 1: Trong tài khoản quảng cáo, đi tới Ad account settings >> Tại Business info và nhấp Edit

Bước 2: Chọn hộp để xác nhận Bạn là doanh nghiệp/ tổ chức/ hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký VAT tại Việt Nam. Cuộn xuống trường “Mã số thuế” và thêm Mã số thuế Việt Nam.


Bước 3: Điền thông tin doanh nghiệp và MST vào tài khoản quảng cáo. Thẻ thanh toán của doanh nghiệp nào thì điền đúng thông tin và MST của doanh nghiệp đó.


1.189 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Dịch vụ thuê ngoài marketing đã trở nên vô cùng phổ biến trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp thường lựa chọn phương thức thuê ngoài dịch vụ marketing để tối ưu được chi phí vận hành và tập trung

bottom of page