top of page
  • duyenvan

Hướng dẫn cách kết nối Looker Data Studio với Google Analytics 4 (GA4)Hiện tại bạn có thể sử dụng Looker Studio để trực quan hoá những dữ liệu có sẵn trong Google Analytics nhằm mục đích tùy chỉnh để đào sâu và tìm hiểu những insight cụ thể hơn. Và bài viết dưới đây Optimus sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối Looker Studio với GA4.


Bước 1: Vào https://lookerstudio.google.com/ và hoàn thành đăng nhập

Bước 2: Chọn Create >> Data source


Bước 3: Chọn Google Analytics từ những nguồn dữ liệu có sẵn

Bước 4: Chọn tài khoản mà bạn muốn liên kết và click vào Connect

Bước 5: Bạn cũng có thể thay đổi hoặc định nghĩa lại cấu trúc hoặc mô hình dữ liệu theo ý mình. Bạn có thể xem được tất cả các dimension và metrics từ Google Analytics 4 trong mục Option. Cột Type mô tả loại dữ liệu của metric và dimension. Qua đó, bạn có thể tùy chỉnh các mục này để cho ra định dạng dữ liệu mà bạn mong muốn.


Bước 6: Chọn Create report


Video hướng dẫn cách liên kết giữa Looker Data Studio và Google Analytics 4


Kết luận

Hy vọng các chia sẻ trên đây sẽ giúp cho các bạn dễ dàng kết nối bằng Looker Studio với data source từ Google Analytics. Và nếu bạn gặp khó khăn trong việc tạo report bằng Looker Studio, hãy liên hệ Optimus để được tư vấn và hỗ trợ.


Xem thêm


117 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Để giúp các bạn nắm được kiến thức cơ bản về việc sử dụng GA4, Optimus đã tổng hợp các loại báo cáo phổ biến thường thấy trên công cụ phân tích này vào bài viết dưới đây. Report, Explore và Advertisin

bottom of page