top of page
  • Trí Huỳnh

Hướng dẫn đăng ký thành viên Facebook Partner Agency

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Agency


Tài khoản doanh nghiệp (BM) khi khởi tạo chưa phải là tài khoản Agency. Cần đăng ký trở thành tài khoản Agency thì doanh nghiệp mới có thể tạo được tài khoản quảng cáo cho khách hàng của mình.


Xem thêm về cách tạo tài khoản quảng cáo trong BM: https://www.optimus.vn/post/facebook-ad-account-tao-tai-khoan


Để đăng ký tài khoản Agency, doanh nghiệp cần liên hệ với Facebook support thông qua link: https://www.facebook.com/business/help/support


Liên hệ bằng phương pháp chat hoặc email. Nội dung: yêu cầu support là “mình cần đăng ký tài khoản BM trở thành tài khoản agency”. Support sẽ nhờ bạn cung cấp thông tin cần thiết và thay mặt bạn gửi yêu cầu cấp quyền Agency lên Facebook.


Hướng dẫn trở thành thành viên của Facebook partner

Sau khi được cấp quyền trở thành tài khoản Agency. Tài khoản của bạn sẽ có thể tạo và chạy quảng cáo cho nhiều khách hàng. Khi có nhiều khách hàng, bạn sẽ có cơ hội trở thành thành viên trong Chương trình đối tác của Facebook:


Để trở thành thành viên của Facebook partner, bạn sẽ cần thỏa toàn bộ các điều kiện sau đây:

  • Chi tiêu 5,000$ trong vòng 180 ngày, tương đương khoảng 116,000,000đ, gần 19.5tr/tháng.

  • Tài khoản BM cần kết nối ít nhất 10 Fanpage, mỗi Fanpage cần chi tiêu ít nhất 100$ trong 90 ngày.

  • Các tài khoản được tạo hoặc kết nối với BM không vi phạm bất kỳ chính sách gì từ Facebook.


Trong trường hợp, BM chưa được cấp Agency và không tạo nhiều tài khoản quảng cáo thì làm sao?

  • Nhờ Khách hàng cấp quyền Fanpage cho BM của mình

  • Chạy trên tài khoản quảng cáo của khách hàng và nhờ khách hàng share tài khoản cho BM của mình. Nếu tài khoản quảng cáo của khách hàng là tài khoản được tạo từ BM thì càng tốt, độ tin tưởng sẽ được tăng cao hơn


Truy cập vào trang:


Nếu BM đạt điều kiện, tên của BM sẽ hiển thị trong khung chọn:Giao diện của Facebook business partner


Thực hiện theo hướng dẫn. Khi thành công, bạn sẽ truy cập được vào giao diện Partner Center:

Các quyền lợi nổi bật mà bạn nhận được khi là thành viên của chương trình:

  • Truy cập được vào các tài liệu độc quyền từ Facebook

  • Nhận được hỗ trợ từ Chuyên viên Facebook.

  • Doanh nghiệp có cơ hội được xuất hiện trong danh sách Partner của Facebook và được kết nối với nhiều đối tác, khách hàng trên toàn cầu (yêu cầu khá cao để đạt được)


Các điều kiện để trở thành thành viên của Facebook partner đã dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, để thực sự nhận được lợi ích từ chương trình Partner thì bạn cần đạt thêm một số yêu cầu nữa để nhận được Huy hiệu Đối tác thực sự của Facebook. Thông tin và tiến độ đạt các yêu cầu này cũng đã được ghi rõ trong giao diện Partner center.


2.166 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Làm quen với sử dụng Prompt trong AI

Kể từ cuối năm 2022, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nói chung và ChatGPT nói riêng đã mở rộng đến nhiều đối tượng người dùng đa dạng hơn. Việc hiểu và nắm được cách sử dụng AI giờ đây đã trở thành

Comments


bottom of page