top of page
 • Trí Huỳnh

Hướng dẫn thêm báo cáo Google Ads vào Google Analytics (GA4)Hướng dẫn thêm báo cáo Google ads vào GA4

Trong GA3, mọi người đã quá quen thuộc với việc xem báo cáo của Google ads ở mục Acquisition. Tuy nhiên, khi chuyển sang Google Analytics (GA4) thì báo cáo này không còn hiển thị mặc định nữa. Do đó, người dùng cần phải thiết lập lại nếu muốn xem được hiệu quả Google ads trên GA4. Optimus xin hướng dẫn cách thiết lập báo cáo Google ads trên GA4 như sau:


Liên kết tài khoản GA4 và Google Ads


Liên kết tài khoản GA4 và Google Ads

Truy cập GA4, Admin -> Property -> Google Ads Links -> Link. Sau đó chọn tài khoản cần liên kết. Lưu ý, người dùng cần có quyền quản lý ở GA4 và Google Ads.


Tạo báo cáo Google Ads trên GA4

Truy cập Ga4, mục Explore -> Blank -> Mở ra giao diện tạo báo cáo

Variables


Variables


Exploration name: Đặt tên cho Report

 • Segments: cho phép người dùng thiết lập phân nhóm dữ liệu cần theo dõi. Để xem báo cáo Google ads, ta có thể chọn session source / medium contain Google / cpc để theo dõi dữ liệu từ Google ads.

 • Dimensions: chọn các dimension để theo dõi hiệu quả từ Google Ads. Lưu ý, GA3 thì dimensions Campaign bao gồm các dữ liệu từ Campaign Google ads và utm_campaign, còn GA4 sẽ tách biệt các event với nhau nên để theo dõi dimensions từ Google ads ta chỉ chọn các event có chứa “Google Ads” như

  • Google Ads campaign

  • Google Ads ad group

  • Google Ads keywords

  • Google Ads search query

 • Metrics: chọn các chỉ số để theo dõi cùng với dimension trước đó. Tương tự như trên, chỉ chọn các metrics có chứa “Google Ads” như:

  • Google Ads Impression

  • Google Ads Cost

  • Google Ads Click

  • Google Ads Cost per click

Một vài chỉ số có thể dùng chung với các dimension của Google Ads được như Bounce rate, Conversion, session vẫn có thể dùng để thêm vào reportTab setting

Double-click các dimensions và metrics để chuyển qua tab setting. Các dimensions và metrics này sẽ được hiển thị trên reports.Double-click các dimensions và metrics để chuyển qua tab setting

 • Technique: các phương pháp để trình bày dữ liệu, ở đây OTM áp dụng free form.

 • Visualization: áp dụng các loại biểu đồ để trình bày dữ liệu, OTM dùng Table.

 • Segment comparisions: so sánh hiệu quả giữa các segment với nhau, mục này tjam thời bỏ trống do mình chỉ cần theo dõi Google Ads thôi.

 • Row: các dimensions sẽ được thêm vào để hiển thị các dữ liệu cần xem theo dòng. Để đơn giản chỉ cần thêm vào một dimension trong report. Ví dụ: Campaign dimensions

  • Các tùy chọn bên dưới chủ yếu là các tính năng tùy chỉnh hiển thị dòng, phần này đã quá quen thuộc với đa số mọi người nên OTM sẽ không nói thêmColumns, values và filters

 • Columns: dimensions sẽ được thêm vào để hiển thị các dữ liệu cần xem theo dạng cột. Nếu đã thêm dimensions vào rows, việc thêm dimensions vào columns sẽ làm cho bảng dữ liệu khá khó theo dõi nên có thể để trống mục này.

 • Values: metrics sẽ được thêm vào để hiển thị các chỉ số cần xem

  • Cell type: cho phép tùy chỉnh cách hiển thị dữ liệu trên báo cáo. Người dùng có thể chọn để xem cách hiển thị dữ liệu phù hợp với việc phân tích của mình nhất

 • Filter: trong tường hợp quá nhiều dữ liệu trong bảng báo cáo có thể filter dimension hoặc metrics cụ thể để theo dõi.


Kết quả cho ra được bảng dữ liệu như sau:


Bảng kết quả Google ads sau khi thiết lập

Kết

Khi chuyển từ GA3 sang GA4, người dùng cần thiết lập lại để xem được hiệu quả Google Ads trên GA4 bằng cách liên kết tài khoản GA4 và Google Ads. Sau đó, truy cập explore để tạo một báo cáo riêng cho Google Ads bằng cách sử dụng các dimension và metrics tương ứng.


Nếu bạn đang cần hỗ trợ về tạo báo cáo tùy chỉnh và tham khảo thêm về các dịch vụ digital marketing khác, bạn có thể liên hệ với Optimus - một agency cung cấp dịch vụ chạy quảng cáo và có kinh nghiệm trong việc cài đặt GA4.


Xem thêm

152 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Làm quen với sử dụng Prompt trong AI

Kể từ cuối năm 2022, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nói chung và ChatGPT nói riêng đã mở rộng đến nhiều đối tượng người dùng đa dạng hơn. Việc hiểu và nắm được cách sử dụng AI giờ đây đã trở thành

Comments


bottom of page