top of page
  • duyenvan

Cập nhật mới nhất về điều khoản quảng cáo của Facebook 2023Từ tháng 01/2023 Facebook sẽ bắt đầu áp dụng các điều khoản về quảng cáo mới. Dưới đây là các thay đổi so với điều khoản cũ năm 2022.


1. Thử nghiệm chạy quảng cáo Facebook trên page cá nhân. Chuyển nick sang chế độ chuyên nghiệp, khi đó bài viết sẽ có nút tạo quảng cáo (Tính năng này vẫn đang thử nghiệm, chỉ áp dụng cho 1 số tài khoản và với tính năng này ai cũng có thể quảng cáo). Đặc biệt với những KOL, KOC có lượng follow chất lượng thì quảng cáo sẽ hiệu quả hơn.

Cách chuyển nick sang chế độ chuyên nghiệp: https://www.facebook.com/business/help/545581016154662


2. Nếu tài khoản quảng cáo bị nợ, sẽ bị tính thêm phí sau khi thanh toán (khoảng 1%). Ví dụ bạn đang tới ngưỡng 9.000.000đ nhưng để nợ không thanh toán. Sau đó thanh toán 9.000.000đ nó sẽ nhảy lên cần thanh toán là 9.090.000đ (tính thêm % thu phí nợ).


3. Một số tài khoản đã bắt đầu cập nhật giao diện tài khoản quảng cáo mới, nếu bạn muốn sử dụng giao diện cũ thì có thể bấm vào cài đặt để điều chỉnh.


4. Một số tài khoản mới sẽ cần nạp tiền vào tài khoản quảng cáo để chạy quảng cáo (gọi là tài khoản quảng cáo trả trước). Nếu tài khoản trả trước này bị khoá hoặc bị hạn chế vĩnh viễn với bất kỳ lý do nào, tiền còn trong tài khoản của bạn sẽ không được hoàn trả.


5. Quảng cáo của bạn phải tuân thủ mọi luật, quy định và nguyên tắc hiện hành cũng như chính sách quảng cáo của Facebook. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến nhiều hậu quả, bao gồm cả việc hủy quảng cáo mà bạn đã đặt và khóa tài khoản của bạn. Đây là điều khoản cũ nhưng quan trọng nên nhắc lại ở đây.

69 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
bottom of page