• Trí Huỳnh

Facebook Business - Cấp quyền truy cập

Updated: Dec 31, 2019

Cấp quyền truy cập Facebook Business & Assets


Truy cập vào Business Manager (BM)

Vào Business setting hoặc hình bánh răng bên góc phải.

Ở thanh sidebar bên trái chọn các tài nguyên cần cấp quyền. Sau đó chọn Assign Partner. Các tài nguyên cần cấp quyền bao gồm:


Accounts: gồm 2 mục chính

  • Page: Share fanpage

  • Ad Account: Share Ad account

Data Sources: gồm 2 mục chính

  • Catalogs: Share catalogs (product feed) dùng để chạy DPA

  • Pixels: Share pixel.


Chọn Connect your page/ad account using your partner’s business ID instead


Điền OTM’s Business Manager ID: 1814240902174285 vào khung trống, cấp các quyền sau:

  • Fanpage: Page Editor hoặc Standard Access

  • Ad Account, Pixel, Catalogs: Admin Access


0 views
Bạn cần tư vấn?
Liên hệ ngay!
Chọn dịch vụ bạn quan tâm

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Optimus

Địa chỉ: 42-44 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Website: www.optimus.vn

Email: contact@optimus.vn

Copyright © Optimus 2019. All rights reserved