• Trí Huỳnh

Facebook Business - Cấp quyền truy cập

Updated: Oct 7, 2020

Cấp quyền truy cập Facebook Business & Assets


Truy cập vào Business Manager (BM)

Vào Business setting hoặc hình bánh răng bên góc phải.

Ở thanh sidebar bên trái chọn các tài nguyên cần cấp quyền. Sau đó chọn Assign Partner. Các tài nguyên cần cấp quyền bao gồm:


Accounts: gồm 2 mục chính

  • Page: Share fanpage

  • Ad Account: Share Ad account

Data Sources: gồm 2 mục chính

  • Catalogs: Share catalogs (product feed) dùng để chạy DPA

  • Pixels: Share pixel.


Chọn Connect your page/ad account using your partner’s business ID instead


Điền OTM’s Business Manager ID: 1814240902174285 vào khung trống, cấp các quyền sau:

  • Fanpage: Page Admin

  • Ad Account, Pixel, Catalogs: Admin Access


126 views

Recent Posts

See All

Hướng Dẫn Về Thuế Nhà Thầu

Nếu khách hàng chọn thanh toán cho Google, Facebook bằng thẻ của Optimus thì có phát sinh thuế nhà thầu và phí ngân hàng. Thuế nhà thầu Là thuế cần đóng cho nhà nước để hợp lý hóa các chi phí trả cho

Bạn cần tư vấn?
Liên hệ ngay!
Chọn dịch vụ bạn quan tâm

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Optimus

Địa chỉ: Tòa nhà SCIC ,16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Website: www.optimus.vn

Email: contact@optimus.vn

Điện thoại: 089 667 6921 (Từ 9h - 18h), T2-T6

Copyright © Optimus 2020. All rights reserved