• Trí Huỳnh

Facebook Business - Cấp quyền truy cập

Đã cập nhật: 4 thg 2, 2021

Cấp quyền truy cập user

Truy cập vào Business Manager (BM)

Vào Business setting hoặc hình bánh răng bên góc phải.

Ở thanh sidebar, mục User > People > Add. Điền email user cần cấp quyền, chọn vai trò Employee hoặc Admin. Nhấn Next.


User được cấp quyền kiểm tra email, chấp nhận invitation và đăng nhập lại bằng tài khoản Facebook cá nhân. Lưu ý: email nhận invitation và email cá nhân không cần phải giống nhau.Sau khi user có quyền truy cập vào BM. Chọn tên user > Add Asset. Sau đó, cấp quyền các tài nguyên cần thiết
Cấp quyền truy cập Business Manager

Truy cập vào Business Manager (BM)

Vào Business setting hoặc hình bánh răng bên góc phải.

Ở thanh sidebar, chọn các tài nguyên cần cấp quyền. Sau đó chọn Assign Partner. Các tài nguyên cần cấp quyền bao gồm:


Accounts: gồm 2 mục chính

  • Page: Share fanpage

  • Ad Account: Share Ad account

Data Sources: gồm 2 mục chính

  • Catalogs: Share catalogs (product feed) dùng để chạy DPA

  • Pixels: Share pixel.


Chọn Connect your page/ad account using your partner’s business ID instead


Điền OTM’s Business Manager ID: 1814240902174285 vào khung trống, cấp các quyền sau:

  • Fanpage: Page Admin

  • Ad Account, Pixel, Catalogs: Admin Access


484 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Agency Tài khoản doanh nghiệp (BM) khi khởi tạo chưa phải là tài khoản Agency. Cần đăng ký trở thành tài khoản Agency thì doanh nghiệp mới có thể tạo được tài khoản quảng c

Bắt đầu từ ngày 01/06/2022, quảng cáo Facebook (FB) tại Việt Nam sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) ở mức 5%. Điều này áp dụng cho các nhà quảng cáo có quốc gia 'Bán cho' trên địa chỉ doanh nghi

Truy cập Facebook Business Manager, cột bên trái, chọn mục Brand Safety > Domain > Add. Sau đó điền domain công ty vào nhấn Add Domain. Sau đó màn hình sẽ hiện ra giao diện như sau: Cho