top of page
  • Trí Huỳnh

Facebook Business - Cấp quyền truy cập

Cấp quyền truy cập user

Truy cập vào Business Manager (BM)

Vào Business setting hoặc hình bánh răng bên góc phải.

Ở thanh sidebar, mục User > People > Add. Điền email user cần cấp quyền, chọn vai trò Employee hoặc Admin. Nhấn Next.


User được cấp quyền kiểm tra email, chấp nhận invitation và đăng nhập lại bằng tài khoản Facebook cá nhân. Lưu ý: email nhận invitation và email cá nhân không cần phải giống nhau.Điền email user cần cấp quyền và chọn vai trò

Sau khi user có quyền truy cập vào BM. Chọn tên user > Add Asset. Sau đó, cấp quyền các tài nguyên cần thiếtChọn user để cấp các quyền cần thiết


Cấp quyền truy cập Business Manager

Truy cập vào Business Manager (BM)

Vào Business setting hoặc hình bánh răng bên góc phải.

Ở thanh sidebar, chọn các tài nguyên cần cấp quyền. Sau đó chọn Assign Partner. Các tài nguyên cần cấp quyền bao gồm:


Accounts: gồm 2 mục chính

  • Page: Share fanpage

  • Ad Account: Share Ad account

Data Sources: gồm 2 mục chính

  • Catalogs: Share catalogs (product feed) dùng để chạy DPA

  • Pixels: Share pixel.


Share Fanpage, Pixel và Catalog

Chọn Connect your page/ad account using your partner’s business ID instead


Chọn và cấp quyền cho BM ID

Điền OTM’s Business Manager ID: 1814240902174285 vào khung trống, cấp các quyền sau:

  • Fanpage: Page Admin

  • Ad Account, Pixel, Catalogs: Admin Access


Cấp quyền page admin và điền ID cần cấp

840 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Làm quen với sử dụng Prompt trong AI

Kể từ cuối năm 2022, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nói chung và ChatGPT nói riêng đã mở rộng đến nhiều đối tượng người dùng đa dạng hơn. Việc hiểu và nắm được cách sử dụng AI giờ đây đã trở thành

Comments


bottom of page