top of page
  • Trí Huỳnh

Facebook Business - Tạo tài khoản


Tạo tài khoản Facebook Business Manager (BM)


Tạo tài khoản BM

Truy cập https://business.facebook.com/overview để tạo tài khoản BM:

  • Đăng nhập bằng tài khoản Facebook cá nhân, có tương tác thường xuyên trên Facebook, không sử dụng tài khoản ảo hay clone. Một tài khoản Facebook cá nhân chỉ có thể tạo được 2 BM.

  • Lưu ý không nên đăng nhập Facebook trên thiết bị lạ để tạo BM mà hãy đăng nhập các thiết bị mình thường hay sử dụng. Ví dụ: laptop cá nhân dùng tại nhà, PC riêng ở công ty.

  • Kiểm tra IP của wifi xem có hiển thị đúng vị trí hiện tại không. Tránh trường hợp IP hiển thị vị trí nước ngoài, Facebook sẽ đánh giá là đăng nhập bất thường.

  • Email xác nhận nên dùng email có đuôi khớp với domain website của công ty. Vd: optimus.vn thì email xác nhận là abc@optimus.vn

  • Sau khi điền thông tin đầy đủ, chọn Hoàn Tất.

  • Đăng nhập BM vừa tạo bằng cách truy cập link https://business.facebook.com/


  • Chọn Business Setting hoặc hình bánh răng góc phải trên.


Tạo Primary Page

Mỗi BM cần có 1 Primary Page để hoạt động. Trong trường hợp người tạo BM đã là chủ sở hữu Fanpage thì có thể dễ dàng chuyển Fanpage cá nhân thành Primary Page trong BM.


Tại mục page, chọn Add > Request Access to a Page, sau đó request vào Fanpage mà mình đang sở hữu để chuyển thành Primary Page trong BM.

Trường hợp chưa có Fanpage có thể tạo lại một Primary Page mới. Chọn Create a New Page, sau đó thực hiện các bước điền thông tin để tạo Fanpage.


Tạo Apps ID

Tạo Apps ID thì Facebook mới cho verify doanh nghiệp.

Tại mục Ad Account > Apps > Create a new App Id > Manage Business Integrations. Điền đầy đủ thông tin, bao gồm: tên App, email có đuôi công ty, App purpose chọn: Yourself or your own business rồi nhấn Create App

Xác minh doanh nghiệp

Sau khi tạo xong Apps ID, tiến hành xác minh doanh nghiệp tại mục Business info > View Detail > Start Verification. Nhập thông tin và giấy tờ cần thiết rồi nhấn submit cho Facebook.Phương thức xác minh doanh nghiệp: có thể qua email hoặc qua domain.

  • Email: lưu ý để verify thì đuôi email phải khớp với domain doanh nghiệp

  • Domain: cần phải verify domain doanh nghiệp trước khi thực hiện. Áp dụng khi đuôi email cá nhân hoặc không hoàn toàn khớp với domain doanh nghiệp.

Hoàn thành các bước tạo Business Manager


3.029 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
bottom of page