• Trí Huỳnh

Facebook Business - Verify Domain

Truy cập Facebook Business Manager, cột bên trái, chọn mục Brand Safety > Domain > Add. Sau đó điền domain công ty vào nhấn Add Domain. Sau đó màn hình sẽ hiện ra giao diện như sau:


Chọn phương thức verify là Meta Tag Verification. Copy đoạn code và thực hiện theo hướng dẫn hoặc gửi cho team dev để gắn lên website

Lưu ý: nên gắn trực tiếp trên website mà không nên thông qua Google Tag Manager.


Sau khi code đã gắn thì chọn Verify

111 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Nếu khách hàng chọn thanh toán cho Google, Facebook bằng thẻ của Optimus thì có phát sinh thuế nhà thầu và phí ngân hàng. Thuế nhà thầu Là thuế cần đóng cho nhà nước để hợp lý hóa các chi phí trả cho