top of page
  • Trí Huỳnh

Facebook Business - Verify Domain

Truy cập Facebook Business Manager, cột bên trái, chọn mục Brand Safety > Domain > Add. Sau đó điền domain công ty vào nhấn Add Domain. Sau đó màn hình sẽ hiện ra giao diện như sau:


Chọn phương thức verify là Meta Tag Verification. Copy đoạn code và thực hiện theo hướng dẫn hoặc gửi cho team dev để gắn lên website

Lưu ý: nên gắn trực tiếp trên website mà không nên thông qua Google Tag Manager.


Sau khi code đã gắn thì chọn Verify

180 lượt xem

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
bottom of page